Ποια είναι τα οφέλη των OKR;

4 + 4 λόγοι για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε OKRs τώρα!

Κάθε επιχείρηση γνωρίζει τη σημασία της φιλόδοξης κι εμπνευσμένης στοχοθεσίας. ‘Αλλωστε, αυτό αποδεικνύεται από την πληθώρα άρθρων γύρω από τη θεματολογία. Τα OKRs είναι ένα goal-setting πλαίσιο ή όπως εμείς προτιμούμε να τα ορίζουμε, μια μεθοδολογία διαχείρισης, σχεδιασμού και εκτέλεσης στρατηγικής που επιτρέπει στις εταιρείες να αναπτύσσουν το «mission-by-vision» τους, να επηρεάζουν τη δέσμευση και την ενεργητικότητα των εργαζομένων και να ανακαλύπτουν το ultimate OKR τους, δηλαδή τους 3-5 στρατηγικούς στόχους της κάθε εταιρείας. Με άλλα λόγια, τα OKRs γεφυρώνουν το κενό μεταξύ του σχεδιασμού της στρατηγικής και της εκτέλεσής της, ενώ αποτελούν τον νέο τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Το πρώτο πράγμα που – δικαιολογημένα – σκέφτεται κανείς όταν συναντά τον όρο OKRs είναι η Google. Η Google αποτελεί το πιο διάσημο παράδειγμα εταιρείας που έχει εφαρμόσει τα OKRs για να δημιουργήσει έναν κολοσσό παγκόσμιας εμβέλειας. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να είστε η επόμενη Google για να αξιοποιήσετε τα οφέλη αυτού του σπουδαίου πλαισίου στοχοθεσίας. Αν τώρα ανακαλύπτετε τα OKRs μπορεί να αναρωτιέστε γιατί αυτό το πλαίσιο είναι τόσο αποτελεσματικό και επιτυχημένο και γιατί αξίζει ίσως να το χρησιμοποιήσετε!

Παρακάτω αναλύουμε τα 4 + 4 βασικά οφέλη των OKRs

 

Οφέλη για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου & C-suite Στελέχη

 

1. Εστίαση στα πιο σημαντικά αποτελέσματα που συνδέονται με το Όραμα/Στρατηγική

Τα OKRs επιτρέπουν στα στελέχη να επικεντρώνονται στους πιο σημαντικούς στόχους που συνδέονται άμεσα με κάποιο εταιρικό στρατηγικό άξονα. Για να είναι αποτελεσματικό το πλαίσιο, ορίζουμε 2 με 4 ετήσια OKRs, όπου κάθε Objective μετριέται από έως 4 Key Results. Ομοίως, κατά τη διάρκεια ενός OKR cycle, οι ομάδες (μέσα από τα OKRs τους) δίνουν προτεραιότητα στα πιο σημαντικά αποτελέσματα για να αποκτήσουν μια κοινή αίσθηση κατεύθυνσης και υπευθυνότητας. Για αυτόν τον λόγο είναι προτιμότερο να έχουμε λίγα και συγκεκριμένα OKRs.

 
 

2. Παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του πλάνου μέσα από δείκτες

Όταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρακολουθούν τη πορεία προς την επίτευξη των εταιρικών στόχων χρησιμοποιούν Key Results ως κριτήριο επιτυχίας. Πριν να είναι σε θέση, όμως, να μετρήσουν τα όσα πέτυχαν απαιτούνται ορισμένες ενδείξεις για να διαπιστώσουν εάν σημειώνεται η επιθυμητή πρόοδος. Αυτές οι ενδείξεις ονομάζονται leading indicators και βάση αυτών ενημερώνεται το πλάνο εκτέλεσης, ενώ επιτρέπουν στα διοικητικά στελέχη να εξετάζουν τις αποφάσεις τους και να κάνουν αναπροσαρμογές για τον επόμενο OKR cycle. Στη ορολογία των OKRs αυτή η διαδικασία ονομάζεται παρακολούθηση των OKRs από output σε outcome. Με άλλα λόγια, η συνταγή της επιτυχίας είναι συχνά check-ins της προόδου μέσα από ένα σετ μετρήσεων (indicators).

 
 

3. Κοινή ερμηνεία των δεδομένων και διαφάνεια

Κοινή ερμηνεία των δεδομένων στη μεθοδολογία των OKRs είναι η διαδικασία αξιολόγησης των δεδομένων βάσει μετρήσιμων και έγκυρων Key Results, ώστε να αποκτήσουν νόημα αντιληπτό από όλους που βοηθάει τις ομάδες να συναινέσουν ως προς το αποτέλεσμα.

Διαφάνεια είναι, επίσης, μια λέξη-κλειδί στη μεθοδολογία των OKRs. Όταν το mission-by-vision οριστεί (οι Στρατηγικοί Στόχοι των επόμενων 3-5 χρόνων), τα OKRs ξεκινούν να διαχέονται μέσα στον οργανισμό, συνδέοντας ομάδες εκτέλεσης από διάφορα τμήματα με τους εταιρικούς στόχους. Οι ομάδες συνδέουν ή καλύτερα ευθυγραμμίζουν τη δουλειά τους με το εταιρικό όραμα, κάτι που δεν θα ήταν δυνατόν εάν η εταιρεία δεν είχε μοιραστεί με όλους τους εμπλεκόμενους τους στόχους και τις προτεραιότητες της.

 
 

4. Εξοικονόμηση πόρων από μη αποτελεσματική στοχοθεσία

Η μεθοδολογία των OKRs ενθαρρύνει τον οραματισμό προς υψηλούς στόχους, ενώ ταυτόχρονα ο κύκλος των OKRs παρέχει στην εταιρεία την απαραίτητη ευελιξία (agility) να μαθαίνει γρήγορα, να πειραματίζεται και να αλλάζει πορεία εφόσον το χρειάζεται. Αυτή η διαδικασία μειώνει το ρίσκο της κατασπατάλησης πόρων σε εγχειρήματα που τίθενται εκτός του στρατηγικού πλάνου. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι που καθιστούν τα OKRs μια άκρως αποτελεσματική και οικονομικά συμφέρουσα μεθοδολογία στοχοθεσίας!

 
 
 

Οφέλη για Managers & Εργαζομένους

Ομοίως με τα Διοικητικά & C-suite Στελέχη, έτσι και οι Managers και Εργαζόμενοι επωφελούνται από τη χρήση των OKRs, καθώς συνδέουν τη δουλειά τους με συγκεκριμένα εταιρικά αποτελέσματα. Γεγονός που οδηγεί σε αίσθηση συμμετοχής στις εταιρικές αποφάσεις, καθώς και προσωπικής και κυρίως επαγγελματικής ενδυνάμωσης.

Τα οφέλη των OKRs για τους εργαζομένους και τις ομάδες μιας εταιρείας είναι τα παρακάτω:

 

1. Ξεκάθαρο job purpose που συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους

Οι Managers και οι εργαζόμενοι/ες είναι υπεύθυνοι για τον ορισμό OKRs που συμβάλλουν στην επίτευξη των συνολικών εταιρικών KRs. Αυτή η top-down και bottom-up προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο/η (σε οποιοδήποτε τμήμα ή ομάδα) να αντιλαμβάνεται τους στόχους της εταιρείας, το νόημα της δουλειάς του/της όπως και τη δυνατότητα να εστιάζει στα σημαντικά. Με άλλα λόγια, μέσα από τα OKRs κάθε εργαζόμενος/η μπορεί να αντιληφθεί το αντίκτυπο της δουλειάς του/της στους στόχους της εταιρείας.

 
 

2. Δυνατότητα ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων

Συχνά αναφέρεται ότι οι καλοί ηγέτες είναι αυτοί που μπορούν να κινητοποιήσουν τις ομάδες τους ώστε να πετύχουν τους στόχους που θέτουν. Τα OKRs δημιουργούν ένα ιδανικό πλαίσιο ώστε οι εργαζόμενοι να αναπτύσσουν, αλλά και να αναδεικνύουν τις ηγετικές τους ικανότητες. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το ότι οι OKRs coaches ενθαρρύνουν τη δημιουργία φιλόδοξων στόχων ικανών να κινητοποιήσουν τους εργαζομένους να αυξήσουν την απόδοση τους, να «αναπτυχθούν» και να γίνουν οραματιστές.

 
 

3. Ομάδες υπεύθυνες & προσανατολισμένες προς την επίτευξη αποτελεσμάτων

Οι εταιρείες και οι ομάδες που χρησιμοποιούν OKRs μετασχηματίζονται και βιώνουν συμπεριφορικές αλλαγές που οδηγούν στην απόκτηση νέων ικανοτήτων. Ίσως η πιο σημαντική από αυτές είναι η δυνατότητα να εστιάζουν στην ενέργεια, αλλά και στα απώτερα αποτελέσματα και όχι στις επιμέρους διαδικασίες, όπως και στο να θέτουν προτεραιότητες και να είναι υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα της δουλειάς τους.

 
 

4. Ευθυγραμμισμένες ομάδες για αύξηση της απόδοσης

Όταν μια εταιρεία αποσκοπεί στην επίτευξη φιλόδοξων στόχων, είναι φυσικό να δοκιμάζει διαφορετικές προσεγγίσεις στην προσπάθειά της να εντοπίσει τις καλύτερες λύσεις για την εκάστοτε συνθήκη. Όπως έχει προαναφερθεί, όμως, τα OKRs μας δίνουν τη δυνατότητα να εστιάζουμε στην επίτευξη αποτελεσμάτων, να αντιλαμβανόμαστε την μεγάλη εικόνα, να έχουμε σαφή δεδομένα και ξεκάθαρη κατεύθυνση, καθώς και να βλέπουμε τον αντίκτυπο της δουλειάς μας στους στόχους της εταιρείας. Όλα αυτά βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοση μιας ομάδας, ενώ΄επηρεάζουν την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων της εταιρείας (vision-by-mission).

 

Διαβάστε το άρθρο μας Τι είναι τα OKRs; Μια σύντομη εισαγωγή στα Objectives & Key Results για περισσότερες πληροφορίες γύρω από το πλαίσιο των OKRs.

4 + 4 λόγοι για τους οποίους πρέπει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε OKRs τώρα.

Newsletter