Γιατί οι Google, Amazon, Facebook και χιλιάδες επιτυχημένες εταιρείες χρησιμοποιούν OKRs;

Γιατί οι Google, Amazon, Facebook και χιλιάδες επιτυχημένες εταιρείες χρησιμοποιούν OKRs;

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν ο Andrew (Andy) Grove (τότε Executive Vice President της Intel) εισήγαγε τα OKRs ως μια νέα τεχνική προσδιορισμού στόχων, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν το Management by Objectives (MBO) framework, που σχεδιάστηκε από τον Peter Drucker το 1954. Το framework του Drucker στόχευε στη βελτίωση της απόδοσης ενός οργανισμού, ορίζοντας στόχους (Objectives) που δημιουργούνταν και συμφωνούνταν από κοινού μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων.

Ωστόσο, ο Grove παρατήρησε ότι η στοχοθεσία μέσω της μεθοδολογίας MBO ήταν ανεπαρκής για να διασφαλίσει ότι οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή κάθε έτους πράγματι επετεύχθησαν, καθώς οι οργανισμοί δυσκολεύονταν τόσο ως προς την παρακολούθηση των στόχων όσο και ως προς τη διατήρηση της ενεργητικότητας και δέσμευσης των εργαζομένων.

Στην αναζήτησή του για μια πιο αποτελεσματική στρατηγική που θα επέτρεπε στις επιχειρήσεις να θέσουν και να επιτύχουν μετρήσιμους, συγκεκριμένους στόχους και χρησιμοποιώντας την MBO τεχνική ως βάση της μεθοδολογίας του, ο Grove πρόσθεσε Key Results στα Objectives και συντόμευσε τον κύκλο ανατροφοδότησης από ετήσιο σε τριμηνιαίο. Με αυτόν τον τρόπο, θα εξασφάλιζε σωστή και έγκαιρη παρακολούθηση των στόχων. Αυτή η νέα μεθοδολογία, την οποία ο Grove αρχικά ονόμασε «Intel’s MBO» ή «iMBO», υποστηρίχθηκε ενεργά από τον John Doerr, ο οποίος εντάχθηκε στην Intel το 1974 ως ηλεκτρολόγος μηχανικός και το 1999 (έχοντας ενταχθεί στην Kleiner Perkins, ένα από τα πρώτα VCs που επένδυσαν στη Google) παρουσίασε τη μεθοδολογία OKR στους Larry Page και Sergey Brin της Google.

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Intel και της Google, εταιρείες όπως οι LinkedIn, Amazon, Nike, Oracle, Twitter, Facebook, Microsoft, Adobe, Dell και Samsung, είναι μόνο μερικές ενδεικτικά από τις κορυφαίες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες που έχουν εφαρμόσει τη μεθοδολογία OKRs για καινοτομία, ανάπτυξη, και επίτευξη των (πιο) τολμηρών/φιλόδοξων τους στόχων (Castro 2019, Doerr , 2018, den Haak 2021).

Ποια είναι η προσέγγιση της altoValue;

Στην altoValue, θεωρούμε τα OKRs ως το πιο επιτυχημένο κι ευέλικτο σύστημα διαχείρισης, σχεδιασμού και εκτέλεσης που οδηγεί σε υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, μείωση δαπανών, υψηλό επίπεδο συντονισμού ομάδων, καθώς και σε μεγάλο βαθμό ικανοποίησης και αφοσίωσης του προσωπικού στο εταιρικό όραμα. Παράλληλα, καθοδηγούμε εταιρείες προς την επίτευξη των Στρατηγικών στόχων τους μέσω του Μετασχηματισμού τους, βασιζόμενοι στο πρωτοποριακό και ευέλικτο (agile) OKRs-driven Management Framework®.

Οι πελάτες μας έχουν επανειλημμένα τονίσει πως η εφαρμογή των OKRs αύξησε τον ρυθμό ανάπτυξής τους, τους βοήθησε να καθορίσουν και να αποσαφηνίσουν τόσο τον απόλυτο στόχο τους όσο και τη στρατηγική για την επίτευξή του και τους επέτρεψε να αρχίσουν να εξελίσσονται στην καλύτερη μελλοντική τους έκδοση. Χαρακτηριστικά, ο Α. Καραστέργιος, Executive Vice President Operations της Qualco Technology, δήλωσε: «Τα τελευταία δυο χρόνια που δουλεύουμε στενά με την altoValue, έχουμε βελτιώσει και απλοποιήσει τις διαδικασίες μας, έχουμε καταφέρει τα OKRs & Operational KPIs να τρέχουν χωρίς προβλήματα για την εκτέλεση της Στρατηγικής μας και έχουμε αυξήσει τη συγκέντρωση, τον συντονισμό και την κινητοποίηση των ομάδων μας». Ομοίως, ο Μ. Μπούσιας, Publisher & CEO, τόνισε πως τα «OKRs μας έχουν δώσει διαύγεια σε ό,τι αφορά τους στόχους μας και την ευθυγράμμιση · κάτι που έχει ενδυναμώσει και εμένα, αλλά και την ομάδα μου».

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούν τα OKRs να σας βοηθήσουν στην επίτευξη των Στρατηγικών σας στόχων; Ανακαλύψτε τα βασικά στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να υιοθετήσετε τα δικά σας OKRs, διαβάζοντας την εισαγωγή στα Objectives & Key Results!

Βιβλιογραφία:

Castro F. (2019). The Beginner’s Guide To OKR.

Doerr, J. (2018). Measure what matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs. Penguin.

den Haak B. (2021). Moving the Needle with Lean OKRs: Setting Objectives and Key Results to Reach Your Most Ambitious Goal. Business Expert Press.

Μάθετε το επιλεγμένο πλαίσιο διαχείρισης της Google, της Amazon και του Facebook…

Newsletter